Đèn cảnh báo giao thông – sự an toàn trên các tuyến đường

Đã từ lâu trong dân gian có lưu truyền câu ca dao vui vẻ là:“Ra đường sợ nhất công nông/Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Điều đó nói lên sự nguy hiểm khi tham gia giao thông (công nông  là một phương tiện giao thông) trong tương quan với nỗi nguy hiểm với hạnh...

đèn giao thông thông minh – an toàn cho xã hội

Đối với mỗi quốc gia, những nhu cầu cơ bản cần phải được đảm bảo là nhu cầu về sự thịnh vượng kinh tế, nhu cầu về sự ảnh hưởng trên trường quốc tế và nhu cầu an toàn về chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự chủ. Đối với mỗi cá nhân cũng vậy,...

đèn tín hiệu giao thông đường bộ tính năng, vai trò

Đường giao thông được chia làm mấy loại. Trong đó có giao thông đường bộ, giao thông đường thủy, giao thông đường không… Trong số các loại giao thông ấy thì giao thông đường bộ là phổ biến nhất, liên tục nhất. Nó chiếm đến 80% số lượng tham gia giao thông trong số các...

© 2017 Chuyên Cung Cấp Thiết Bị Chiếu Sáng Ngoài Trời - Phan Nguyễn. Thiết kế Website bởi VietMoz.